do it

kreativitet, samarbete och gemenskap

Varje do it-utställning är unik och platsspecifik, eftersom den engagerar det lokala samhället i en dialog som svarar på en uppsättning instruktioner.

Följ med oss när vi i vår deltar i do it, ett internationellt konstprojekt som fokuserar på kreativitet, samarbete och gemenskap! Konstverken skapas av besökarna själva och verken baseras på instruktioner, som är skrivna av konstnärer från hela världen. I Valsta kan människor komma till galleriet och medverka till att genomföra instruktionerna direkt på plats. Med hjälp av instruktionerna kan konstverk också kreeras hemma eller i skolan, för att sedan ställas ut här på galleriet. Det går också att skapa verk hemifrån och dela dem digitalt. Möjligheterna är oändliga!

do it började i Paris 1993 som ett samtal mellan curatorn Hans Ulrich Obrist och konstnärerna Christian Boltanski och Bertrand Lavier. De var nyfikna på att undersöka vad som skulle hända om de startade en utställning, som ständigt skulle skapa nya versioner av sig själv. För att testa idén bjöd de in tolv konstnärer att komma med förslag på konstverk, som skulle baseras på skrivna instruktioner eller ”noter”. Dessa skulle vara öppna att tolka på nytt varje gång de presenterades. Instruktionerna översattes sedan till nio olika språk och ställdes samman till en bok, som spreds internationellt. Sedan dess har hundratals konstnärer bjudits in att bidra med ytterligare instruktioner. do it har ägt rum över hela världen – från Österrike till Australien, från Thailand till Uruguay, från Canada till Island – vilket har skapat ny mening till begreppet utställning i utveckling. Varje do it-utställning är unik och platsspecifik, eftersom den engagerar det lokala samhället i en dialog som svarar på en uppsättning instruktioner. Det leder till att do it handlar mindre om kopior, bilder eller att återskapa konstverk utan mer om människors tolkningar and kreativa uttryck. Ingen tolkning av samma instruktion är någonsin den andra lik!

Inför den här versionen av do it har vi valt att betona instruktioner som uppmuntrar hopp och medveten närvaro, fokuserar på glädjefyllda kreativa uttryck, värdesätter miljön och ger individer och samhällen styrka att skapa meningsfull förändring i vår värld. Utställningen kommer att växa med tiden, med nya instruktioner, konstnärer och workshops under utställningsperioden.

Medverkande konstnärer:

Etel Adnan, Chino Amobi, Uri Aran, Louise Bourgeios, Andrea Bowers, Judy Chicago (på webben), Megan Cope, Torkwase Dyson (på webben), Olafur Eliasson, Tracey Emin, Ayesha Green, Marlon Griffith, Anna Hedberg (lokalt tillägg), Joan Jonas, Jonathan Jones, Alison Knowles, Sol LeWitt, Annette Messager, Jota Mombaça, Otobong Nkanga, Precious Okoyomon, Yoko Ono, Nicolas Paris, Shimabuku, Sondra Perry, Thao Nguyen Phan, Asad Raza, David Robbins, and Dyanita Singh.

Datum

20 maj 2021 – 19 december 2021

Plats

ValstaKonst

Pris

Gratis för alla

Utställningen do it är skapad och kurerad av Hans Ulrich Obrist och organiserad av Independent Curators International (ICI), New York. do it och den medföljande publikationen, do it: the compendium, har möjliggjorts delvis tack vare bidrag från the Elizabeth Firestone Graham Foundation, the Robert Sterling Clark Foundation och med stöd av Project Perpetual och ICI’s International Forum and Board of Trustees.