Om ValstaKonst

– en gammal plats för ny konst

Öppet 12 → 17 tors-sön

ValstaKonst är en plats för produktion och utställning av samtidskonst i en nedlagd simhall i Valsta, Sigtuna. Här visas tillfälliga, platsspecifika och av platsen inspirerade utställningar och projekt som betonar innovativt tänkande, helhetsperspektiv och kreativa samarbeten. Vårt arbete inkluderar utställningar, offentliga konstverk, residenceprogram, performance, visningar och ett brett utbud av pedagogisk verksamhet.

Som en del av Sigtuna Museum & Art tror vi på att skapa dialog mellan det förflutna och nuet och placera konstnärers arbete inom områdets unika kulturarv. Vi underlättar olika kulturella förbindelser med målet att inspirera till samhällsengagemang- och berikande på lokal, nationell och internationell nivå.

Historia och vision

Vår vision är att konsthallen ska vara ett inkluderande rum för produktion, utställning och förmedling av konst, både för vårt lokala samhälle och som ett attraktivt besöksmål för konstintresserade utanför kommunen.

Vår byggnad

ValstaKonsts livfulla verksamhets- och utställningshall är inrymd i en före detta simhall från 1970-talet i Valsta, Sigtuna kommun.