Raised In a Lie

I det allt mer ansträngda läget kring säkerhetsordningen i Europa, med ett Ryssland som gått till angrepp mot Ukraina, står det allt tydligare att vi nu kommit in i ett nytt kapitel i Europas historia. Sovjetunionens många fördetta satellitstater bär alla på dramatiska historier som påverkas av det nuvarande politiska läget, där tidigare sår rivs upp, medan andra aldrig har fått tid att läka.

Dessa sår har även påverkat titelsättningen, Raised In a Lie, för denna grupputställning, som är baserad på ett uttalande på Twitter av den estniske politikern och diplomaten Eerik N. Kross. Han fick frågan av en vän kring varför det inte rör sig om bara Putin i frågan om tillkomsten av detta krig. Kross menade att problemet är långt djupare och äldre än så, då generation efter generation av ryssar ”uppfostrats i en lögn” kring en nationell myt om Ryssland som befriare.

Därför, med utgångspunkt från konstnärerna i denna grupputställning vill Sigtuna Museum & Art låta ValstaKonst vara en plats för att visa och diskutera en bråkdel av alla de människoöden som denna upprivande historiska och aktuella tid bär på.

Konstnärer som ingår i utställningen: Natasha Dahnberg (RUS), Mathilda Frykberg (SE), William E. Jones (US), Slava Mogutin (RUS), Kristina Norman (EE), Marko Raat (EE), Jaanus Samma (EE) och Kateryna Seheda (UA).

#StandWithUkraine

NATASHA DAHNBERG (RUS)
Natasha Dahnberg (f.1969) är en rysk-svensk konstnär som under senare år har uppmärksammats för starka och tankeväckande foto- och videoverk, ibland med politisk udd och ibland med subtila berättelser om stora livsfrågor med djupa rötter. Hon är utöver konstnär även curator, och skribent i den feministiska kulturtidskriften Cora, och sedan några år tillbaka jobbar hon som intendent för pedagogik på Uppsala konstmuseum. Dahnberg har bott i Sverige i över 20 år och har uttryck stark kritik mot Putin och det pågående kriget.

MATHILDA FRYKBERG (SWE)
Mathilda Frykberg (f. 1987) är verksam i Göteborg, utbildad i fotografi vid HDK-Valand och arbetar tvärdisciplinärt med teckning, text, fotografi och film. I centrum för Frykbergs konstnärliga praktik står ofta olika skådeplatser för mänskligt liv. Motiven återkommer och upprepas om och om igen. Scenerna visar spår på mänskligt liv men tycks tomma, kvarlämnade och ibland halvt förfallna. Genom ett repetitivt gestaltande av narrativ, minnen och mentala bilder framträder grundläggande existentiella frågor om samtida livsstil.
På ValstaKonst presenteras konstverk och dagboksanteckningar av Frykberg från senaste året som för konstnären på ett direkt personligt plan kommit att präglats av kriget i Ukraina. Genom att rikta blicken mot hemmet och vardagen i krigets mitt konfronteras betraktarens igenkänning och empati. Verken är också ett vittnesmål från en anhörig som på distans tvingas uppleva krigets trauma samtidigt som vardagen pågår som vanligt här i Sverige – en slags tudelad verklighet som många människor lever med idag.

WILLIAM E. JONES (US)
I över tre decennier har William E. Jones (f. 1962, USA) producerat filmer, videor, fotografier och böcker som omprövar existerande kulturellt material. Medan en del av hans källor är bilder och texter som finns i arkiv, är han lika hemma ute i världen och tar bilder och gör intervjuer. Han har utforskat nedgången i USA:s industriella mellanvästern, representationen av homosexuella män i så olika källor som östeuropeisk pornografi och polisövervakningsfilmer, den psykedeliska visuella potentialen hos militärfilmer från kalla kriget och poetiska kopplingar mellan internets slumpartade natur och antikens filosofi.

SLAVA MOGUTIN (RUS)
”Min existens – mitt motstånd”.
Slava Mogutin (f. 1974) är en rysk-amerikansk konstnär som levt i politisk asyl i USA i över 20 år, och är den första som erbjudits asyl med anledning av homofobisk förföljelse i landet. I över två decennier har Mogutin dokumenterat ungdomskultur och queersamhällen i sitt hemland Ryssland och runt om i världen. Han berättar verkliga historier om riktiga människor genom prismat av sin invandrarupplevelse. Minoriteter, utomstående och utstötta, människor i utkanten av samhället, marginaliserade liv och själar som inte har en korrekt representation i den vanliga kulturen har fått en plats i Mogutins arbete. Trots att Mogutin blivit landsförvisad från Ryssland för sitt frispråkiga queerskrivande och aktivism, fortsatte han att utmana ryska myndigheter genom sin journalistik och konst, såväl som sina offentliga tal och intervjuer, i ett försök att skapa ett mer tolerant, inkluderande och öppet samhälle i sitt hemland. I många år har Mogutin uttalat sig mot Putins fientliga politik gentemot minoriteter, fri press och, på senare tid, annekteringen av Krim och invasionen av Ukraina.

KRISTINA NORMAN (EE)
Kristina Normans (f. 1979) konstnärskap är interdisciplinärt som inkluderar video, skulptur, och projekt som orienterar sig i stadslandskapen, men även i form av dokumentärfilm och performancekonst. Norman är intresserad av frågorna om kollektivt minne och glömska, det offentliga rummets minnesanvändningar, men också den subtila sfären av kroppspolitiken som överskrider gränserna mellan det offentliga och det privata.

JAANUS SAMMA & MARKO RAAT (EE)
Konstnären Jaanus Samma och filmaren Marko Raat deltar med videoverket ”Not Suitable For Work. A Chairman’s Tale” från 2015. Verket utforskar gayhistoria i Estland under sovjettiden.

Jaanus Samma (f. 1982) är en estnisk konstnär och drivs av en nyfikenhet kring det experimentella och samarbeten. Sammas konst tar sig olika uttryck över en lång rad medium, för att utforska de fält där privatliv och offentlig sfär möts, system för kontroll och naturliga impulser, och homosexualitetens historia i Estland och det tidigare Sovjetunionen. Samma är utbildad vid Estlands konstakademi i Tallin.

Marko Raat (f.1973) är en estnisk filmare. Raat har som författare skapat dokumentärer, fullängdsfilmer, videkonstverk, kortfilmer, regisserat på teater och har varit involverad i flera konstprojekt.

KATERYNA SEHEDA (UA)
Kateryna Seheda (f. 1988) är en multidisciplinär konstnär, utbildad vid Konsthögskolan i Kiev och i journalism vid Vernadsky Taurida universitetet. Hennes huvudsakliga forskningsämne är motståndet mot våldsamma metoder som ägde rum i hennes liv, som startade redan under embryoutvecklingen, för att övergå i en ytterligare traumatiserad barndom och som avslutades med åtta års ockupation av Krim. Konstnären använder olika tekniker i sitt konstnärskap, så som måleri, textil och performancekonst. Seheda experimenterar med idén om kroppslighet, livmodersutveckling och det alltförtärande temat våld, som har aktualiserats särskilt akut efter Rysslands invasion av konstnärens hemland Ukraina.

Datum: 10 feb till 14 maj 2023

Curator: Marcus Modh

Pris: Gratis inträde