Lyktstolpsdungen

Utanför Valsta simhall står en lyktstolpsdunge. Dungen är en historisk utställning. En tidsresa i Sigtunas nutidshistoria genom olika tiders lyktstolpar. När armaturerna står tillsammans blir olikheten i designen tydligare. Dessa stolpar spänner över en period av 50 års nutidshistoria. Inom designhistoria brukar denna tid benämnas som modernism, postmodernism, nymodernism. Tiden i början av 2000-talet omnämns ibland som nyromantisk och då med inslag av vintage och retro. Stolparna visar tydliga exempel på dessa tiders påverkan på formen. Även teknisk innovation och historiebruk är tydliga tidstecken på en del av stolparna. Alla lyktstolparna har funnits i Sigtuna kommun. En hel del används fortfarande. Känner du igen på vilken gata eller på vilket torg de olika lyktstolparna finns idag? Stolparna speglar sin tids designtrender och nya innovationer inom belysningsteknik.

Det finns mycket romantik runt lyktstolpar. Många kanske minns Fred Astaire och Gene Kelly dansande på romantiskt upplysta gator. Chers promenad hem i Mångalen. Charlie Chaplin sittande i rännstenen under en stolpe med ljus. Exemplen är oändliga.

Läs Sigtunabygdens artikel om Lykstolpsdungen här >>>