Konstprojekt med Saadia Hussain

Konstprojekt med Saadia Hussain

Nu under hösten kommer konstnären Saadia Hussain att leda ett konstprojekt med skolbarn i lilla bassängen på &Art Valsta simhall. Vernissage 22/11!

Saadia Hussain har stor erfarenhet av att jobba med grupper, hon är uppväxt i Valsta, har gått på Sagaskolan och Valstaskolan, hon har lärt sig att simma i Valsta simhall och är nu glad att få återknyta till Valsta i och med detta projekt.

KONST I SKOLAN HÖSTEN 2019 – Ett projekt med konstnären Saadia Hussain. Detta är ett pilotprojekt, där vi ser hur vi kan utforma ett konstprojekt med skolor. Se exempel på projekt på Saadias hemsida: http://www.saadia.se

PROJEKTET GER: egen makt att förändra en yta och en attityd. En skolklass jobbar tillsammans med Saadia och skapar en installation/måleri i lilla barnbassängen på &Art Valsta simhall. Denna installation finns sedan kvar, och skapar karaktär till platsen, vilken verksamhet det sedan än är på platsen. Saadia har ofta jobbat med stora muralmålerier, men fastnade för bassängen som en projektplats, bl a för att det inte resulterar i ett traditionellt väggmåleri. För barnen är det också fint att måla på den nivån, att inte alltid vara dom som är små, utan vara de som når bäst. Projektet kan kopplas till läroplanen, till exempel målen i ämnet Svenska.