Inti Segura


Inti Segura ställer ut sina verk på &Art Valsta simhall 29:e februari. Välkommen på vernissage den 29/2 – 12-17. Verken visas under perioden 29/2-31/5.

Vid Intis återkomst till Sverige år 2010 flyttade han till Sigtuna kommun. Då prioriterades skolan och det sociala livet. Under denna period tecknade Inti främst med kol och utvecklades inom porträtt och realism. Efter att han gick ut gymnasiet provade inti på olika på jobb, bl a lagerarbete och Blackjack Croupier, men märkte väldigt snabbt att detta inte var något för honom. Ett djupare intresse för bildkonst började istället att ta form, särskilt när han upptäckte René Magritte, Pablo Picasso och Salvador Dalí. Kolteckningarna började då ta mer surrealistiska former. Intis rastlöshet växte dock mer och mer, och känslan att han skulle ångra sig ifall han inte gjorde något av sina förmågor blev påtaglig. I augusti 2017 flyttade han därför till Västerås och började plugga i Västerås Konstskola. I början av studierna, var avsikten att satsa på måleri med oljefärg, medan han letade efter något ”bättre” yrke att satsa på. Denna attityd varade dock inte länge, då han snabbt insåg de oändliga möjligheter som oljemåleriet hade att erbjuda. Under första läsåret målade han intensivt i sin studentlägenhet varje dag efter skolan, parallellt med konstskolans grundläggande uppgifter. Med starka influenser av Edvard Munch, Magritte och Francis Bacon började Inti sakta se något han kunde vara stolt över ta form. I slutet av sista terminen uppmuntrades han även av sin dåvarande lärare, konstnären Bo Ljung, att använda sig av större format i sitt arbete.

Inti vill se sina målningar som en skildring av sina iakttagelser och funderingar, Han är också intresserad av att utforska det absurda bortom det alldagliga, samt ifrågasätta grundläggande antaganden om den mänskliga upplevelsen. Bilderna ska främst ses som frågor istället för svar.

Inti Segura är konstnär och bor i Valsta, Sigtuna kommun. Han är född 1996 i Växjö, Småland. Som nyfödd flyttade Inti till hemlandet, Chile, där han bodde de första 14 åren av sitt liv. Under åren i Chile flyttade han och hans familj regelbundet. Inti fick därför uppleva varierande miljöer – från Santiagos förorenade gator, till södra Chiles vackra bergskedja och våldsamma stilla hav. På grund av livsomständigheterna i Chile, gick han knappt i skolan. Detta medförde att de rutiner, som ett barn vanligtvis upplever, aldrig blev en central del av Intis uppväxt, istället möjliggjorde det en tidig utveckling av hans teckningsförmågor och kreativa tänkande, vilket både var en passion och hans främsta nöje. Inti tecknade ständigt karikatyrer av bekanta, avbildade landskap, djur, insekter och andra motiv, och tillsammans med syskon skapades ofta fiktiva karaktärer, berättelser och egna pappersleksaker.