Dan Lestander

Under våren 2019 har vi haft äran att få visa upp Dan Lestanders verk Dreams & Wishes i ett av våra duschrum på &Art Valsta Simhall.

Dan Lestander bor och arbetar i Luleå. Han är utbildad vid bland annat Sunderby Konstskola i Luleå. Lestander arbetar med foto, skulptur och videoverk. Han har visat sina verk på exempelvis konstmuseet KIASMA i Helsingfors, Norrbottens museum och Samisk Senter for Samtidskunst i Norge. Dan Lestanders konst tar avstamp i naturen och de geografiska förutsättningarna, klimatet och ljuset. Och, framförallt: vintern med snö, is, kyla, Samt, inte minst, kontrasterna: ljus, mörker; hetta, köld. Hans videoverk är noggrant iscensatta händelser som rör sig i gränslandet mellan fiktion och verklighet. Ofta ges en känsla av att händelserna sker utan avbrott, omtagningar eller pauser. Hans verk utspelar sig ofta i naturen och med material som trä, snö, is eller vatten.