BADBUSS INSTÄLLD – Valsta simhall ur konstnärens perspektiv

Den lokal som ValstaKonst befinner sig i bär på en intressant historia som simhall, vilket är något som också lockat många konstnärer till oss. I utställningen ”Badbuss inställd – Valsta simhall ur konstnärens perspektiv” kommer ni att få möta sex sådana konstnärer som på olika sätt velat arbeta med Valsta simhall som byggnad i möte med deras vitt skilda konstnärliga uttryck – med allt från muralmålningar till ljudkonst. Denna utställning ger också en möjlighet för oss att visa er besökare hur en byggnad kan påverka det konstnärliga uttrycket och även förhöja upplevelsen av ett verk. Likaså kan en viktig tanke om återbruk belysas, då vi befinner oss i en tid där vi allt mer behöver tänka på miljön, där att byta ut något snarare än att återanvända, oförmågan att ge ett nytt syfte, också bidrar till miljöförstörelse. ”Badbuss inställd” syftar på den verksamhet som tidigare fanns i lokalen, men nu som nu längre inte existerar. Men som idag ger lokalen möjligheter till andra sorters möten, främst konstnärliga.

En presentation av de olika konstnärerna följer nedan.

Jennie Dahlén & Linn Eriksson
Bildkonstnär Jennie Dahlén och danskonstnär Linn Eriksson arbetar i ett utforskande av gränsen mellan tvådimensionella och tredimensionella uttryck. Utifrån olika bakgrund och ingång till konsten, söker de efter ett gemensamt narrativ där dans- och bildkonst möts. De gör det i form av videoverk (i samarbete med filmare Kristoffer Andrén), foto, kolteckningsinstallationer och performanceverk.
Med grafitpulver, kol, vatten och kroppen som verktyg utforskar de hur spår vi lämnar efter oss återanvänds och blir till något nytt. Rörelsernas flyktighet fångas upp i teckningens distinkta gestaltningar, och vice versa, i en ständigt föränderlig process där känslor, drömmar och förnimmelser uppstår i kontrastrika skildringar. I takt med att händer, fötter och kläder fläckas alltmer av nyanser i grått och svart, förändras atmosfären i rummet med spåren på papperen när nya mönster bildas. Kolets streck och former vittnar om rörelse i ömsom kraftfulla, ömsom mjuka drag, och i deras performanceverk lägger sig ljudet av andetag, fotsteg och skrapande som ett ackompanjemang till musiken. Att platsen har gått från att vara simhall till konsthall är i sig en rörelse som duon finner inspirerande, och en kan ju fundera över vilka spår den tidigare aktiviteten lämnat i väggarna och atmosfären i rummen. En central del i deras arbete handlar just om en reflektion över de spår vi lämnar efter oss, och dom utforskar pendlandet mellan rörelsen som lever kvar som minnesbild och bilden som lämnar ett mer varaktigt bevis för den rörelse som varit.

Hedda Hultman
Något ska fylla hålet, fyllningen till hålet finns någonstans, var? Vad händer om hålet blir fyllt? Den stora uppvisningen är en föreställning i stilla form. Verken rör sig när ingen ser, eller så långsamt att det inte är. Något kommer att gå sönder. Något kommer att falla, linan kommer tappa sin spänst. Hedda Hultman (f.94) är uppvuxen i Surahammar och är utbildad vid Umeå Konsthögskola och Konstfack. Hultman arbetar med narrativ i form av skulptur, måleri, installation och film. Den stora uppvisningen är en installation av skulpturer i en rad olika material som trä, lera, textil och måleri.

Klara Paulin-Rosell & Agnes Magnusson
Konstnärsduon Paulin-Rosell och Magnusson kommer med deras projekt undersöka hur kroppar påverkas och förändras av de rum de befinner sig i – i detta fall simhallen. De vill fånga förändringen av platsen. Både visuellt och genom ljud. Vad händer med dessa platser, som simhallen, när dess funktion försvinner? Valsta konsthall är en sådan plats. Magnusson och Paulin-Rosell intresserar sig för hur rummet påminner oss om dess tidigare funktion och förskjutningen i uppfattningen genom dess nuvarande verksamhet. Genom ett videoverk som utspelar sig på Valsta konsthall leds betraktaren runt i rummen där funktion och tid har upphört, ljud repeteras och tonas ut och detaljer blir för en kort stund synliga innan de försvinner.

Julia Rio
Konstnären Julia Rio är en mural och textilkonstnär från Värmland som upptäckte sin passion för hantverk, färg och form vid 10 års ålder. Efter att ha satt upp sitt första virkade gatukonstverk i London år 2013 öppnades en ny port. Det textila översattes snabbt till geometriska och färgglada spraymålade muraler. Hennes abstrakta kompositioner är en samling av mönster och symboler från resor, möten och platser och bjuder in dig till ett parallellt universum där allt är möjligt. Inspirationen kommer från kraften av hur kvinnor i generationer har berättat historier via textila hantverk och hur det kan föras vidare i en samtida kontext. Julia ser gatorna som vårt gemensamma vardagsrum, en plats där vi alla ska känna oss trygga och inspirerade. Med hennes färgstarka och lekfulla konstverk vill hon skapa glädje och naturliga mötesplatser i det offentliga rummet – en av dessa platser kommer nu att bli Valsta simhall.

Datum och tid: 24 september 2022 till 22:a januari 2023

Plats: ValstaKonst

Pris: Gratis inträde