Vår byggnad

Valsta sim- och sporthall

Innan badhusen fanns

Det fanns inga allmänna badhus i Märstas tidiga 1900-talshistoria. Hygienen sköttes i hemmet och eventuellt på arbetsplatsen. Barnens hygien sköttes i skolan. Det var i källaren på den norra gaveln på Centralskolan som barnen fick gå ner för att bli tvättade. En gammal elev skriver: ”Nakna elever på rad och utskällning av mat/tvättanter för smutsiga fotbollsfötter. Rotborstar, tvättkar, imma och kakel. Tunga minnen. ”Tvätt av barn på skolan fanns med från Centralskolans öppnade 1928 och ända till 1965 då det först allmänna badhuset i Märsta öppnade.

Badhusen öppnar

Ekilla sim- och sporthall som öppnade 1965 var det första allmänna badet i Märsta. Det byggdes som en undervisningsbassäng och användes sedan under många år som en rehabbassäng innan det slutligen stängde 2014

Valstabadet

Valsta sim- och sporthall öppnade 1971 och fanns med som ett kvartersbad redan i planeringen för Valsta centrum. När simhallen öppnade fanns bara 25-metersbassängen. Barnbassängen byggdes till 1983 och 1992 byggdes relaxavdelningen till. I början av 1990-talet arbetade upp emot ett femtontal anställda i sim- och sporthallen. I anläggningen fanns aktiviteter såsom simskolor för barn och vuxna, babysim, aerobics, vattengympa, motionssimning samt gym, ett antal solariesängar, relaxavdelning och kiosk.

Simskola

Simundervisningen var under lång tid dominerande då skolor kom till simhallen och simlärarna fick lära alla barn att simma. Men i slutet av 1990-talet togs ansvaret på simundervisningen över av skolan och simskolorna i simhallen drevs istället bara på kvällar och helger. Effektivisering av badet 1999 lades verksamheten ut på intraprenad och med hjälp av en affärsplan som togs fram och drevs av de anställda på Valsta sim- och sporthall så mer än fördubblades besöksantalet under åren 2000-2005 från 110 000 till 225 000. 2005 blev det återigen kommunal drift.


I slutet av 90-talet installerades kameraövervakning på den stora bassängen samt en larmknapp på väggen bredvid bassängen. Kameraövervakningen användes enbart under vuxensim för att kunna utnyttja personalen på plats mest effektivt. Bassängen övervakades genom en monitor i receptionen, men så fort barn var och badade fanns personal på plats ute vid bassängen. ”Vi i personalen hade roligt” och den som var i receptionen skulle ha koll på allt berättar personal som arbetade där. Receptionen fick låsas för att personalen skulle springa till kiosken om någon ville handla där. I kiosken såldes mestadels godis och kaffe och samt ”Polarkaka med ost, storsäljaren för fem kronor”. Utbudet utvecklades så småningom även med micropiroger och micropizza. Arbetet var varierande och det var några extra som kom in och körde pass både på land och i vattnet. Att arbeta i simhall är ett vanligt tillfälligt yrke, men det är flera som var kvar länge.

Simhallens förfall

Simhallen i Valsta byggdes för en vattentemperatur på 21 grader, men succesivt under åren höjdes temperaturen i vattnet till 27 grader. Med en högre vattentemperatur blev det också en högre luftfuktighet, vilket fastigheten inte klarade av. Redan i början av 1980-talet började förfallet i simhallen. Personalen som arbetade där i början av 2000-talet berättar ”Det rann vatten i källaren. Man fick ha gummistövlar på sig när man gick ner. Det var rena Niagarafallet där nere. ”Vid millennieskiftet var alla eniga om att det här inte håller längre men först 2007 togs det politiska beslutet om att simhallen bara hade en hållbarhet på fem år till. Det dröjde dock sju år tills simhallen stängde 2014. Midgårdsbadet hade öppnat sitt utebad 2011 och samma år som Ekilla och Valsta simhallar stängdes, öppnades även det nya inomhusbadet på Midgårdsbadet.

Badhusets hjärta

En simhall har många stammisar och relationen mellan platsen, personalen och besökarna blir något alldeles speciellt. Stängningen av Valstabadet var tråkigt för en del som bott nära och inte hade så lätt att ta sig från Valsta centrum ner till Midgårdsbadet. Som dock har en mer central placering i Märsta och kommunen och dessutom bättre parkeringsmöjligheter än vad det var i Valsta centrum. Men många stammisar har följt med till det nya badet, såsom Alice Robertsson som avverkat många mil i bassängen i Valsta och faktiskt fick vara med och inviga Midgårdsbadet. Midgårdsbadet är ett modernt högteknologiskt bad med en fantastisk verksamhet. ”Men ibland kan man sakna lowtechen som fanns i Valsta”, säger Carina Rupani som är biträdande simhallschef på Midgårdsbadet.