Historia och vision

Historia och vision

ValstaKonst startade 2018 som ett tillfälligt projekt i den nedlagda simhallen i Valsta. Att regionen behövde en plats för att på lång sikt visa samtida konst blev snart tydligt, och ValstaKonst öppnade som konsthall hösten 2020. Vi ser nu fram emot en ny era, då vi renoverar byggnaden för att bättre anpassa den till konstnärlig verksamhet, utställningar, föreställningar och lokala evenemang.
Med sina starka rötter i Valstas rika historia fungerar ValstaKonst som en mötesplats mellan vårt lokala sammanhang och ett större, internationellt samtal. Vår vision är att konsthallen ska vara ett inkluderande rum för produktion, utställning och förmedling av konst, både för vårt lokala samhälle och som ett attraktivt besöksmål för konstintresserade utanför kommunen.

Verksamheter

ValstaKonsts livfulla verksamhets- och utställningshall är inrymd i en före detta simhall från 1970-talet i Valsta, Sigtuna kommun. Entrén fungerar som en mötesplats med ett litet café, läsrum samt en skaparverkstad för barn och vuxna, i vad som tidigare var barnbassängen. Den stora bassängen och de tidigare omklädningsrummen är nu omvandlade till gallerier, där besökarna kan se pågående konstskapande, installationer, videovisningar och performances. Här visas även utställningar om Valstas vattentorn – det största konstverket i Sverige! – och om platsens och simhallens historiska och kulturella bakgrund.

Artist in residence Sigtuna

Sigtuna Museum & Art erbjuder ett residenceprogram för konstnärer, som är intresserade av att under en period bo och verka utifrån platsen Sigtuna. Programmet ger möjligheter för forskning på plats, produktion och långsiktigt kulturutbyte