Om ValstaKonst

ValstaKonst är en ny plats för samtida konst, inrymd i en före detta simhall i Valsta, Sigtuna. Tack vare Sigtuna kommuns stöd kan ValstaKonst visa tillfälliga, platsspecifika och av platsen inspirerade utställningar och projekt, som betonar innovativt tänkande, helhetsperspektiv och kreativa samarbeten. Vår verksamhet omfattar utställningar, offentlig konst, residenceprogram för konstnärer, performances, konstvisningar och en stor bredd av utbildningsprogram.

Som en del av Sigtuna Museum & Art tror vi på att skapa dialog mellan det förflutna och nutiden samt att sätta konstnärers verk i relation till områdets unika kulturarv. Vi verkar för att koppla samman olika kulturella uttryck, i syfte att inspirera till samhällsengagemang och att berika gemenskapen på lokal, nationell och internationell nivå.

HISTORIA OCH VISION:

ValstaKonst startade 2018 som ett tillfälligt projekt i den nedlagda simhallen i Valsta. Att regionen behövde en plats för att på lång sikt visa samtida konst blev snart tydligt, och ValstaKonst öppnade som konsthall hösten 2020. Vi ser nu fram emot en ny era, då vi renoverar byggnaden för att bättre anpassa den till konstnärlig verksamhet, utställningar, föreställningar och lokala evenemang.

Med sina starka rötter i Valstas rika historia fungerar ValstaKonst som en mötesplats mellan vårt lokala sammanhang och ett större, internationellt samtal. Vår vision är att konsthallen ska vara ett inkluderande rum för produktion, utställning och förmedling av konst, både för vårt lokala samhälle och som ett attraktivt besöksmål för konstintresserade utanför kommunen. 

VERKSAMHETER:

ValstaKonsts livfulla verksamhets- och utställningshall är inrymd i en före detta simhall från 1970-talet i Valsta, Sigtuna kommun. Entrén fungerar som en mötesplats med ett litet café, läsrum samt en skaparverkstad för barn och vuxna, i vad som tidigare var barnbassängen. Den stora bassängen och de tidigare omklädningsrummen är nu omvandlade till gallerier, där besökarna kan se pågående konstskapande, installationer, videovisningar och performances. Här visas även utställningar om Valstas vattentorn – det största konstverket i Sverige! – och om platsens och simhallens historiska och kulturella bakgrund.

ARTIST IN RESIDENCE SIGTUNA

Sigtuna Museum & Art erbjuder ett residenceprogram för konstnärer, som är intresserade av att under en period bo och verka utifrån platsen Sigtuna. Programmet ger möjligheter för forskning på plats, produktion och långsiktigt kulturutbyte.

Sigtuna Museum & Art

ValstaKonst är en del av Sigtuna Museum &Art, Sigtuna kommun. Tillsammans arbetar vi för att göra historia, kulturarv och konst tillgängligt och möjligt att nå för alla.

Inträde och alla aktiviteter på ValstaKonst är gratis och öppna för allmänheten.

SAMARBETSPARTNERS:

Hållbar Destination (Destination Sigtuna och hotellen i Sigtuna)

Ung i Sigtuna

Initiatives of Change

KONTAKTA VALSTAKONST:
Ted Hesselbom
ted.hesselbom@sigtuna.se
Telefon: 073 666 32 71

ÖPPETTIDER:
TOR-SÖN, 12-17

HITTA HIT:
Vi finns på Bragegatan 11

PRESS:
“Simhall blommar upp” Artikel i Sigtunabygden 2019-06-27
“Oönskad plast ska bli konstverk” Artikel i Sigtunabygden 2019-06-14
“Konstprojekt av onödig plast” Märsta.nu 2019-06-04
“Konsthall invigdes i Valsta” Märsta.nu 2019-02-18
“Nya utställningar invigdes i Valsta” Märsta.nu 2019-09-22
“Fint besök när utställningar invigs i Valsta” Artikel i Sigtunabygden
“Musikmöten ska främja musiklivet i Sigtuna” Artikel i Sigtunabygden
“Talmannen inviger utställning i Valsta” Märsta.nu 2020-01-14
“Talmannen inviger utställningar i Valsta” Artikel i Sigtunabygden

OM VALSTAKONST.SE:
Detta är en del av projektet &Art. Denna sida är under ständig förändring och är till en början skapad av Johan Enocson tillsammans med praolever från åk 8 Valstaskolan, Ekillaskolan och Sankt Olofs Skola. Sidan kommer aktivt att färgas av våra aktiviteter samt alla som engagerar sig i verksamheten.