Med installationen “Being” har Alexandra Skarp skapat en kombination av platsspecifikt måleri och skulpturinstallation i den stora bassängen på &Art Valsta simhall. Verket är byggt av trä, gips och plywood samt målat med vinyltempera och består av formationer och skulpturala målningar. Objekten tillsammans bygger en helhet, en egen värld av existenser med egna personligheter.

Vernissage hölls – lördag 26 september, 12-17 med invigningstal av Lars Björling, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Sigtuna Kommun,
Utställningen pågår till och med 20/12-2020 och kan besökas under våra öppettider tor-sön, 12-17.

-OBS! ENDAST 50 PERSONER I LOKALEN SAMTIDIGT

BEING

I dessa tider har tillvaron ställts på sin spets på flera sätt, och av flera anledningar. Vissa har blivit isolerade, en del av oss har förlorat nära och kära, några har förlorat sitt arbete och andra har hamnat i andra svåra situationer. Omständigheterna har även lett till positiva saker, såsom kreativa lösningar och nya samarbeten. En del beskriver också att en del stress har försvunnit samt att mer tid funnits för rekreation eller familjen. Upplevelserna tycks dock ha varit mycket olika för olika personer beroende på givna omständigheter.

Ibland kan den personliga existensen upplevas som en tillvaro där förutsättningar och händelser påverkar oss, och som vi inte kan påverka tillbaka. Vi kan inte välja våra föräldrar och arv, vår födelseplats och flera andra förutsättningar. Andra gånger är det vi själva som sätter igång eller svarar på händelser, och skapar förutsättningarna.

Installationen “Being” kan tolkas som en gestaltning av tillvaron. Skulpturerna kan sägas vara abstrakta men kan läsas som varelser eller figurer med egna personligheter. De ”singlar omkring” i sin existens och påverkas, eller skapar och påverkar, eller både och…

Alexandra Skarp

“Alexandra Skarp arbetar med måleri och skulptur, ofta i kombination.

Ett konstant pendlande mellan tvådimensionellt måleri och tredimensionella former kan ses som ett signum för Skarp och hennes verk tenderar ofta att befinna sig i en slags mellanvärld. Skarp tar gärna avstamp i rumsliga förutsättningar för att under arbetets gång skapa platsspecifika installationer. Processen börjar oftast i måleriet, som under arbetets gång, växer till skulpturer vilka sedan tar rummet i besittning på varierande sätt. Verken kan ge intryck av att de har vuxit fram, hällts ut, eller vikts ut på plats vilket skapar en aktiv dialog mellan två dimensioner respektive tre dimensioner. Denna dialog tycks även kommunicera med ögats sökande och betraktarens logik var för sig, för att slutligen harmoniera i syntes.

Skarps bildspråk befinner sig i ett tillstånd av konstant utveckling och rör sig obehindrat mellan motsatsförhållanden såsom abstrakt-figurativt, starka respektive lågmälda uttryck. Denna ständiga balansgång skapar också sina egna berättelser vilka hastigt snärjer men också bibehåller betraktarens intresse med sitt intrikata narrativ. Bildspråket reduceras och komprimeras, i den mening att inget onödigt ges utrymme, men är i allra högsta grad både personligt och livfullt, dock utan att någonsin bli skrikigt eller påträngande. Påtagligt är framförallt den starka viljan att nå själva kärnan i det konstnärliga uttrycket. I sitt sökande tycks också Skarp hela tiden finna nya möjligheter, samt även att förmedla dessa möjligheter till betraktaren på ett logiskt men ytterst medryckande sätt.”Mer om Alexandra Skarp:
http://www.alexandraskarp.com/
@skarpalexandra på Instagram