25/1, 2020 invigs utställningen “Fira demokratin!”, en utställning som firar att Sverige har haft allmän rösträtt i hundra år. Inviger gör riksdagens talman Andreas Norlén och museichef Ted Hesselbom. Därefter hålls ett anförande om demokrati av talmannen samt ett panelsamtal om demokrati och konst.

Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Fira demokratin!
Fira demokratin är en utställning som visas på muséer runt om i landet under 2019–2021 och den 25/1 2020 är det &Art Valsta simhalls tur att få visa upp utställningen. Utställningen berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En berättelse där gräsrötter och politiker varit viktiga aktörer som format vår demokrati.

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut. Nu uppmärksammar riksdagen demokratins genombrott i vårt land genom ett fyra år långt demokratijubileum.

Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Vill du veta mer?

https://firademokratin.riksdagen.se/utstallningar/utstallningar-under-firandet/demokratiutstallning-pa-turne/
samt:
https://firademokratin.riksdagen.se/global/sveriges-riksdag-firar-demokratin/#