&Art Valsta Simhall har ett rum tillägnat barn, kallad “Barnens konsthall”. Här kan vem som helst under 15 år hänga upp sin konst och bidra till rummets karaktär. Konsten kan skapas på plats hos oss men det går även bra att ta med konst hemifrån som man vill bidra med. Barnens konsthall kureras också av barn, vilka bestämmer hur konstverken ska hänga på bästa sätt. Inga vuxna får bestämma hur det ska se ut!