Vattentornet vid Valsta sport- och simhall är ett verk av konstnären Göran Strååt och kan därmed också klassas som ett konstverk. Bygget stod klart 1965, sex år innan sim- och sporthallen invigdes. Vattentornet skiljer sig från Strååts mer förekommande figurativa bronsskulpturer inte minst eftersom det är ett arkitektoniskt verk. Att förena konstnärlig form med funktion var ett återkommande inslag inom industriell design under den här tiden då byggnadernas utseende blev minst lika viktigt som dess funktion. Vattentornet, eller skulpturen, står på bågar som kan liknas vid kyrkvalv och skapar ett slags rum under skulpturen. Strååt hade påbörjat skisser på ett golv som skulle rama in rummet, men som aldrig verkställdes. Som bilderna visar är vattentornets sal menat som en samlingsplats som kan fyllas av ljud, ljus och rörelse

Göran Strååt (1913-1994) var en Stockholmsbaserad konstnär. Strååt utbildade sig på Konstakademien i Stockholm 1934-1940 och i Rom, Italien 1946-1948 i samband med Konstakademiens resestipendium som han tilldelades 1940 (i och med andra världskriget kunde stipendiet inte utnyttjas förrän sex år senare). Strååt arbetade främst med måleri, skulptur, teckning och mosaik. Strååts bildspråk består främst av igenkännbara figurer och former, som till exempel kroppar. Det som utmärker dessa är att de ofta har humoristiska och ibland även teatraliska inslag. Strååt medverkade i separat- och grupputställningar runtom i Sverige under sin tid som verksam konstnär. Många av hans verk finns på offentliga platser i Sverige, Norge och Danmark. Strååt finns representerad med teckningar och skulptur vid Nationalmuseum i Stockholm.

Strååts konstverk

Strååts verk finns på flera offentliga platser runtom i Sverige. Förutom vattentornet i Valsta finns sju av dem i Stockholmsområdet. Här hittar du Strååts offentliga verk i Stockholm:

  • En fasadrelief i konststen från 1948 på Kastanjegården i Hökarängen
  • En gjutjärnstavla från 1967 på Timmermansgatan 27
  • Bronsskulpturen Kasper från 1970 på Medborgarplatsen
  • Bronsskulpturen Kasperteater , en i Hässelby och en i Skärholmen
  • Bronsskulpturen Limpan Lindström från 1982 och Sergelminne från 1990, båda på Sergelgatan

Han har även ett verk utanför Svenska ambassaden i Oslo och en mosaikdekoration utanför Radiohuset i Köpenhamn.

Strååt är mest känd för sina bronsskulpturer med dockteater som motiv. Ett av Strååts signaturverk är skulpturen Kasper som finns på Medborgarplatsen i Stockholm och på Rådhusesplanaden i Gävle. Ett annat verk med samma tema är bronsskulpturen Kasperteater som finns med i utställningen. Den hör egentligen hemma på Maltesskolan i Hässelby och är inlånad för utställningen.